W 2022 r. eo Networks – spółka z grupy Euvic – przejmie 100 proc. udziałów Euvic IT wraz z jej podmiotami zależnymi: Euvic Solutions oraz IT Challenge, konsolidując tym samym usługi integratorskie grupy.

Firma, która w kwietniu br. dołączyła do grupy, specjalizuje się w usługach rozwoju oprogramowania i serwisu IT. Będzie głównym podmiotem integrującym wszystkie usługi filaru Infrastruktura IT.

Ponadto do końca 2023 r. planuje przejąć firmę programistyczną specjalizująca się w systemach transakcyjnych. Po inwestycji w platformę Tekker, eo Networks nadal będzie się przyglądać startupom działającym na rynku wytwarzania oprogramowania dla współdzielonych sieci serwisowych. W kolejnych latach planowane jest zacieśnianie współpracy ze spółkami grupy Euvic.

eo Networks poszuka inwestora

Po trzech pierwszych kwartałach 2021 r. eo Networks osiągnęła ponad 30 mln zł przychodów i 2,5 mln zł zysku netto. Firma działa w Polsce (70 proc. biznesu) i za granicą (30 proc.).

Kolejne dwa lata zapowiadają się dla eo Networks wyjątkowo intensywnie. Jak zapowiedziano, niebawem podpisana zostanie umowa inwestycyjna, związana z zakupem firmy specjalizującej się w projektowaniu i migracji infrastruktury. W kolejnych latach eo Networks rozważy również pozyskanie dodatkowego inwestora branżowego.

Osiem przejęć w jeden rok

Przejęcie udziałów eo Networks to jedna z wielu transakcji Euvic w 2021 r. Do grupy dołączyło w sumie osiem podmiotów.

Sirocco Mobile i Stermedia zasiliły filar Software Development, rozszerzając jego ofertę w obszarze systemów biznesowych, rozwiązań mobilnych i sztucznej inteligencji.

Grupa ClickAd (obecnie Euvic Media) oraz FFW Communication stworzyły filar Performance, w celu zapewnienia klientom pełnej obsługi marketingowej.

W wyniku transakcji z Unity Group powstał filar Commerce Transformation, oferujący doradztwo i projekty platform handlowych dla dużych i średnich firm z branży handlu detalicznego, dystrybucji, produkcji i usług.

Euvic IT przejął spółkę z o.o. Surfland Systemy Komputerowe, wzmacniając tym samym swoją obecność we Wrocławiu.

Tegoroczną serię akwizycji, Euvic zakończył największą jak dotąd transakcją z RITS, w wyniku której zasilił filar Body/Team Leasing zespołem ponad 400 specjalistów IT.

Blisko 1 mld zł przychodów Grupy Euvic

Według prognoz Euvic, na koniec 2021 r. wszystkie spółki należące do grupy uzyskają sumaryczne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 980 mln zł (w porównaniu do ponad 726 mln zł na koniec 2020 r.).

Ich łączny zysk netto osiągnie poziom ponad 60 mln zł, czyli o 20 proc. więcej wobec ub.r.. EBITDA wzrośnie do ponad 80 mln zł. Grupa Euvic zatrudnia obecnie ponad 4,5 tys. specjalistów. To o ponad 1 tys. więcej niż rok temu.

„Dynamiczny wzrost wyników finansowych to nie tylko efekt akwizycji, ale także organicznego rozwoju i efektów synergii. Wynikają one ze skali grupy i większych możliwości optymalizacji operacyjnej, ale też z komplementarności usług oferowanych przez spółki z grupy i kompleksowego podejścia do obsługi naszych klientów. Nie bez znaczenia jest także duży udział sprzedaży zagranicznej”  – komentuje Krzysztof Zawadzki, członek rady nadzorczej eo Networks i dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych w Euvic Sp. z o.o.

2022 i 2023 r.: Euvic będzie przejmował za granicą

Grupa w latach 2022-2023 nadal zamierza rozwijać strategię Integratora 2.0. Wiążę się to z planami kolejnych przejęć, w tym za granicą. Wzrost poza Polską ma być ważnym czynnikiem rozwoju, szczególnie w USA, Szwecji, Dubaju i regionie DACH.

Ponadto w najbliższych latach duży nacisk zostanie położony na integrację usług i oferty, procesy usprawniające działania operacyjne i HR oraz zarządzania i komunikacji wewnętrznej w poszczególnych filarach i całej grupie.

CEO: „Ambicje są duże, apetyt na sukces jeszcze większy”

„To był przełomowy rok dla grupy. Zbudowaliśmy unikalny zestaw kompetencji, dzięki którym możemy zaoferować kompleksową obsługę IT, bazującą na zestawie komplementarnych kompetencji oferowanych przez spółki wchodzące w skład grupy. Budujemy znaczące przewagi, które pozwolą nam konkurować z firmami nie tylko na rynku polskim, ale i za granicą. Ambicje są duże, apetyt na sukces jeszcze większy. Myślę, że nie raz zaskoczymy naszych klientów i pracowników” – podsumowuje CEO Wojciech Wolny.