Mimo, że trzy czwarte przedsiębiorców ocenia swoją sytuację za dobrą, przeważa opinia, że nadchodzą trudne miesiące. Optymistów, czyli takich, którzy uważają, że koniunktura poprawi się do końca 2012 r., jest mniej niż 5 proc. Ponad 10 proc. jest zdania, że żyjemy w kryzysie, a 40 proc. oceniło prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w Polsce jako umiarkowane (jedna czwarta sądzi, że kryzys nam nie grozi). Wśród małych i średnich firm kryzys już teraz dostrzega 13 proc.