Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest Wasko w sprawie przetargu na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania, organizowanego przez RCZSiUT (Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Telekomunikacyjnymi). Jest to jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych MON (ISI).

Ogłoszony w ub.r. przetarg obejmował zamówienie m.in. na urządzenia drukujące, monitory, projektory i terminale wideokonferencyjne. W sumie na zakupy RCZSiUT gotów był przeznaczyć 43,5 mln zł.

W październiku ub.r. w części obejmującej drukarki została wybrana oferta konsorcjum Egida IT Solutions, spółek Intaris oraz Koncept, warta 17,3 mln zł. Tę część postępowania najpierw unieważniono, a potem ponownie zostało wybrane konsorcjum. Wasko złożyło ofertę o wartości 17,5 mln zł.

Ponadto konsorcjum Egida IT Solutions, Techsource i Konceptu zostało wybrane jako dostawca urządzeń wielofunkcyjnych – z ofertą wartą 15 mln zł.

Dzięki odrzuceniu protestu przez KIO, umowę z Egida IT Solutions na dostawę sprzętu na potrzeby zamówienia RCZSiUT może zawrzeć Arcus. Zaopatrzy tę firmę w urządzenia drukujące za 14,8 mln zł.

Ponadto w przetargu RCZSiUT Egida IT Solutions została wybrana jako dostawca ploterów, w konsorcjum z Intarisem. Wartość oferty to 4 mln zł.

Projektory ma jednostce MON dostarczyć Edeko (2,6 mln zł), monitory – Edeko (1,87 mln zł), a terminale wideokonferencyjne – Dimension Data (2,6 mln zł).

Z kolei Koncept został wybrany jako dostawca skanera wielkoformatowego (540 tys. zł) i oprogramowania (239 tys. zł).