Compaq wprowadził oprogramowanie SANworks Network View. Jest to rozwiązanie z zakresu pamięci masowych, które upraszcza projektowanie konfiguracji i zarządzanie pamięcią masową SAN (Storage Area Network) w przedsiębiorstwie za pomocą centralnej konsoli administratora. SANworks Network View dostępne będzie na rynku na początku II kwartału br.