Przeznaczenie 20,2 mln zł na dywidendę i zwiększenie o 95 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych w celu umorzenia są w propozycjach uchwał na walne zgromadzenie AB, które odbędzie się 15 grudnia br.

Wypłata 20.2 mln zł dywidendy z zysku za rok 2021/2022 oznacza 1,25 zł na akcję. To o 25 proc. więcej niż w ub.r. (1 zł na akcję, w sumie 16,1 mln zł). Według propozycji dzień dywidendy to 29 grudnia br., a wypłata nastąpi 16 stycznia 2023 r.

W roku finansowym 2021/2022 jednostkowy zysk netto AB wyniósł 85,1 mln zł, czyli po wypłacie dywidendy większość tej kwoty (68,9 mln zł) pozostanie w spółce .

Grupa AB w roku 2021/2022 wypracowała ponad 151 mln zł zysku netto (+22 proc. r/r) i 231 mln zł EBITDA (+27 proc. r/r) przy 14 mld zł sprzedaży (wzrost 7 proc., tj. o 1 mld zł).

„Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy. Widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe” – zapewnia Andrzej Przybyło, prezes AB.

„Priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej i ostrożność w wydawaniu gotówki” – mówi szef grupy.

7 razy więcej pieniędzy na skup akcji

Trwający obecnie skup akcji własnych AB jest przewidziany do 20 grudnia 2023 r. i zakłada zakup papierów za ponad 16 mln zł w przedziale 1-79 zł za walor. Po dodaniu proponowanych 95 mln zł pula wzrosłaby więc aż 7-krotnie, do 111 mln zł.

Pozwoliłoby to nabywać akcje również poza sesjami giełdowymi przy zachowaniu, jak zapewniono, pełnej przejrzystości i równych warunków dla wszystkich akcjonariuszy.