Największa grupa wierzycieli zgłosiła roszczenia do kwot mniejszych niż 3 tys. zł (163 osoby). Ponadto Pronox jest winny od 3 tys. do 1,9 mln zł 113 podmiotom. Prawie 30 proc. kwoty zobowiązań dotyczy 8 największych wierzycieli.

Pronox jest w stanie upadłości układowej od jesieni 2009 r. Prezes spółki, Ireneusz Król, zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się rozmowy w sprawie zawarcia porozumienia z wierzycielami. Po ogłoszeniu informacji o złożeniu listy wierzytelności w ciągu kilku dni kurs akcji Pronoksu poszedł w górę o 40 proc.

W I półroczu 2010 r. Pronox miał 36,12 mln zł straty netto, o 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody wyniosły 35,68 mln zł, tj. cztery razy mniej niż rok temu (156,55 mln zł).