Wierzyciele Pronoksu spotkali się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód. Głosowanie w dniu 3 listopada w sprawie zawarcia układu ze spółką w postępowaniu upadłościowym zapowiedziano w lipcu. Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 10. Po wysłuchaniu sprawozdania nadzorcy sądowego, w związku z wnioskami przedstawiciela Pronoksu oraz wierzycieli instytucjonalnych sąd postanowił odroczyć głosowanie nad układem. Nowy termin wyznaczono na 2 grudnia.

Zgromadzenie miało zdecydować o przyjęciu propozycji Pronoksu rozwiązania problemu długu. Otóż spółka chce, by wierzyciele zostali podzieleni na 2 grupy. Pierwsza (dług do 3 tys. zł) zostałaby spłacona w całości, a druga (wierzytelności ponad 3 tys. zł) objęłaby nowe akcje Pronoksu (seria E), według przelicznika 4 zł długu za 1 akcję. Odsetki zostałyby całkowicie zredukowane. Suma wierzytelności, które miałaby podlegać konwersji, jest szacowana przez Pronox na 89,5 – 134,5 mln zł.

W dniu 3 listopada na początku sesji na wniosek spółki zawieszono obrót akcjami Pronoksu. Po wznowieniu handlu o godz. 12.45 inwestorzy wyprzedawali udziały. Kurs spadł o 22 proc. w porównaniu z wczorajszą ceną.