Pronox zaproponował podzielenie wierzycieli na dwie grupy zamiast trzech. Pierwsza – drobni wierzyciele do 3 tys. zł – tak jak zapowiadano dotychczas zostaną spłaceni jednorazowo w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zmiana dotyczy firm i osób, którym Pronox jest winny ponad 3 tys. zł. Spółka zapowiada, że zobowiązania nie będą podlegać redukcji (tak planowano dotychczas). Zostaną spłacone poprzez zamianę 100 proc. wierzytelności na akcje Pronoksu, według przelicznika 4 zł długu za 1 akcję. Odsetki będą całkowicie zredukowane.

Spółka poinformowała, że zmieniając propozycje układowe uwzględniono uwagi wierzycieli. Zarząd szacuje, że suma wierzytelności, które mogą podlegać konwersji na akcje wyniesie od 89,5 mln zł do 134,5 mln zł.

Według Parkietu Pronox może sprzedać centrum logistyczno-produkcyjne w Dąbrowie Górniczej i skupić się na sektorze energetycznym. Umożliwiłoby to spółce rozliczenie się z bankami, pozostałaby jeszcze nadwyżka gotówki.

W dniu 1 czerwca w południe za akcje Pronoksu na warszawskiej giełdzie płacono 88 gr. W ostatnich dwóch dniach cena spadła o jedną czwartą.