Progress Software Corporation podzieli się na Sonic Software, Nusphere, Progress Company i PSC Labs. Firmy będą koordynowane przez Progress Software, spółkę posiadającą 100 proc. udziałów w powstałych firmach. Wszystkie produkty oferowane przez dotychczasową Progress Software, a obecnie przez grupę firm, będą dostępne w polskim oddziale firmy.
Progress Company jest dostawcą oprogramowania wykorzystywanego do budowy, wdrażania i zarządzania aplikacjami e-biznesowymi. Oferuje m.in.: serwery komunikacyjne, użytkowe, bazy danych. Sonic Software dostarcza SonicMQ – oprogramowanie wykorzystywane w projektach typu e-business messaging. Nusphere jest dostawcą oprogramowania z otwartym kodem źródłowym – NuSphere MySQL. Prowadzi także pomoc techniczną, konsultacje i szkolenia z zakresu MySQL. PSC Labs zajmuje się pracami badawczymi.