Polski oddział iiyama, wraz z wyłącznym dystrybutorem monitorów tego producenta – firmą Action, ogłosił Program Wspierania Partnerów (IPS Program). Wprowadzenie programu ma na celu zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami handlowymi oraz pozyskanie nowych resellerów. Ma też zapewnić pełną dostępność monitorów iiyama na terenie całego kraju.
Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym resellerzy, z którymi zostanie podpisana umowa partnerska, oprócz wydłużonego terminu płatności otrzymają także częściową refundację kupionego sprzętu. Ponadto uzyskają wsparcie marketingowe ze strony producenta. Partnerzy zobowiązani są utrzymywać wystawę monitorów iiyama w swoich punktach sprzedaży, aby użytkownicy końcowi mieli możliwość obejrzenia i przetestowania monitora przed zakupem. Partnerzy, którzy wywiążą się ze zobowiązań wynikających z umowy IPS, objęci zostaną drugim etapem programu i otrzymają status autoryzowanego partnera iiyama.