California Computer uruchomiła program partnerski Winton Demo, przeznaczony dla wszystkich firm zainteresowanych stałą dystrybucją monitorów Winton. W czerwcu firma, która przystapi do programu może otrzymać bezpłatnie monitor 17-calowy do ekspozycji. Jedynym warunkiem jest kupno 30 szt. dowolnych monitorów Winton od 11 do 30 czerwca oraz nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór znaleźć można na internetowej stronie dystrybutora.
Program partnerski będzie trwał przez kolejne trzy miesiące. Uczestnicy programu będą otrzymywać specjalne ceny na monitory Winton oraz Certyfikaty Autoryzowanych Dystrybutorów. Osobą odpowiedzialną za program partnerski jest Anna Pudło (Anna_Pudlo@california.pl, tel. 0-22 668-02-00 w. 146).