W III i IV kw. 2021 r. utrzyma się duże zapotrzebowanie na komputery, a firmy będą więcej inwestować w infrastrukturę i druk. Jednak problemy z dostępnością mogą hamować wzrost – wynika z prognozy Contextu dla europejskiego rynku dystrybucji. Przewidywane trendy oparto na analizie takich rynków, jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i Hiszpania.

Komputery: nadal duży popyt na laptopy
Spodziewane jest stałe, duże zapotrzebowanie na przenośne PC, generowane przez pracę hybrydową i mniejsze projekty edukacyjne. Popyt konsumencki może jednak nie być tak silny, jeśli ograniczenia pandemiczne pozostaną niewielkie. Ciągłe problemy z podażą wpłyną na dostępność notebooków i komputerów stacjonarnych.

Serwery i pamięć masowa dla przedsiębiorstw: wzrost do końca roku
Wzrost wydatków na infrastrukturę będzie kontynuowany w III i IV kw. 2021 r., co czego przyczynią się inwestycje publiczne i zrównoważenie budżetów IT. Jednak niedobory komponentów opóźnią wzrost.

Sieci korporacyjne: firmy inwestują we WLAN
Projekty IoT i hybrydowy model pracy spowodują wzrost przychodów z sieci bezprzewodowych. Wydłużone czasy dostaw z powodu niedostatecznego zaopatrzenia w komponenty i tu pozostaną hamulcem rozwoju projektów.

Monitory: będzie taniej
Gaming będzie nadal silnym czynnikiem popytu w sektorze konsumenckim, natomiast firmy zaczną coraz więcej inwestować w wyświetlacze dla pracowników zdalnych i biurowych, w miarę, jak pandemia będzie ustępować. Ceny monitorów ustabilizują się i spadną do końca roku, szczególnie dotyczy to modeli konsumenckich.

Druk: większe zapotrzebowanie na toner
Gdy biura zostaną ponownie otwarte w drugiej połowie 2021 r., wzrośnie liczba wydruków i zapotrzebowanie na toner. Jednak kanał dystrybucji nadal boryka się z niedoborami i zmiennością z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw i w produkcji komponentów.