Rynek produktów i usług w pro-AV w handlu detalicznym będzie rósł średnio o 5,5 proc. rocznie do 2023 r. W branży hotelowej średnia stopa wzrostu wyniesie według prognozy 6 proc. co roku. W 2019 r. przewidywana wartość rynku profesjonalnego AV w tych sektorach to odpowiednio 20,3 mld dol. oraz 7,5 mld dol. – według prognozy Avixa (Audiovisual and Integrated Experience Association).

Podobna skala wzrostu jest przewidywana w edukacji – 5,2 proc., z 13,8 mld dol. w 2018 r. do 18,1 mld dol. w 2023 r.

Jest to także duży rynek dla integratorów. Według danych światowych 4 na 5 integratorów AV działa w edukacji, osiągając na tym rynku średnio blisko jedną czwartą swoich rocznych przychodów. Z pozostałych 95 proc. chce angażować się w projekty w tym sektorze. Jak dotąd powstrzymuje ich od tego nieznajomość branży.

Jak wskazuje analityk, uczniowie są obeznani z technologiami informatycznymi i mają wysokie oczekiwania wobec nich. Blisko 40 proc. uczniów zadeklarowało, że rozwiązania AV zwiększają ich zaangażowanie podczas zajęć.

Zwłaszcza uczelnie wyższe zamierzają inwestować w AV. Aż 86 proc. szkół wyższych zadeklarowało inwestycje w sale i pracownie w ciągu najbliższych 2 lat.

Jak stwierdza Avixa, duże uczelnie mają więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie AV w porównaniu z innymi branżami, co pokazuje znaczenie tego rynku. Jednak z drugiej strony uczelnie często realizują projekty siłami własnych specjalistów – prawie 50 proc. menedżerów od AV i technicznych zarządza projektami integracji AV na uczelniach, a w przypadków 15 proc. zajmują się tym działy IT.