Postępowanie UOKiK wykazało, że Young Digital Planet na podstawie zawieranych umów pozwalał dystrybutorom zmniejszyć ceny detaliczne najwyżej o 5-10 proc. Partnerzy musieli także konsultować z producentem promocje, polegające na sprzedaży po stawkach niższych niż ustalone. Cześć kontraktów zakwestionowanych przez UOKiK nadal obowiązuje. Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na Young Digital Planet została nałożona kara w wysokości 28,6 tys. zł. Firma jest m.in. producentem programów edukacyjnych, wydawanych na płytach CD i DVD.