Udział europejskich dostawców w rynku chmury w Europie (IaaS, PaaS, hostowana chmura prywatna) spadł z 26 proc. na początku 2017 r. do mniej niż 16 proc. w III kw. 2020 r. – według danych Synergy Research Group.

Stało się tak mimo trzykrotnego wzrostu wartości europejskiego rynku cloud w tym czasie, do sumy 5,9 mld euro (6,9 mld dol.).

Na gigantów (jak dotąd) nie ma mocnych

Słabnąca pozycja europejskich dostawców wynika z ekspansji amerykańskich potentatów. Amazon, Microsoft i Google mają już 66 proc. rynku regionalnego.

Za równowagę na rynku europejskim odpowiadają mniejsze firmy z USA i Azji, które również systematycznie tracą udziały.

Wśród europejskich dostawców chmury liderem jest Deutsche Telekom z 2-procentowym udziałem w rynku, za nim plasują się OVHcloud i Orange. Dalej jest długa lista krajowych operatorów telekomunikacyjnych i regionalnych podmiotów oferujących usługi chmurowe i hosting.

Rynek wzrósł o ponad 30 proc.

Szacuje się, że w całym 2020 r. przychody z usług infrastruktury chmurowej w Europie (IaaS, PaaS i hostowanych usług w chmurze prywatnej) wyniosły ponad 23 mld euro, czyli o 31 proc. więcej niż w 2019 r.

IaaS i PaaS mają zdecydowanie największy udział w europejskim rynku – prawie 80 proc. Ponadto rosną szybciej niż usługi hostowane i zarządzana chmura prywatna. Największy wzrost odnotowano w przypadku PaaS z usługami baz danych, IoT i analityką.

Rynek chmury w Europie od I kw. 2017 r. do III kw. 2020 r.

Źródło: Synergy Research Group

Koncentracja na rygorystycznych wymogach

„Europejscy dostawcy usług w chmurze próbują zyskać większą popularność, koncentrując się na tych klientach i przypadkach użycia, które mają bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie suwerenności danych i prywatności. Doprowadziło to do inicjatywy Gaia-X, która jest próbą odwrócenia losów europejskiej branży chmury”- komentuje John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

Ma też królewskie porównanie dla wysiłków europejskich graczy -nawiązuje do prób podejmowanych przez króla Knuta. Zapewne chodzi o średniowiecznego władcę Anglii, który chciał zbudować imperium złożone z kilku państw. Rozpadło się po jego śmierci.

67 hiperskalowych data center

Jak wylicza analityk, trzej amerykańscy dostawcy usług w chmurze mają obecnie 67 hiperskalowych centrów danych w Europie i ponad 150 dodatkowych lokalnych punktów obecności. Dwa inne podmioty z USA mają kolejne 36 dużych centrów danych. W sumie ich europejskie wydatki inwestycyjne w ostatnich czterech kwartałach wyniosły 12 mld euro, czyli o 20 proc. więcej niż w poprzednich czterech kwartałach.

Więcej chmury Microsoftu w polskich urzędach

Warto przypomnieć, że inwestycje w ośrodki data center w Polsce zapowiedzieli m.in. Microsoft i Google.

Microsoft może liczyć na dalszą ekspansję w kraju dzięki porozumieniu z rządowym centrum GovTech Polska, które przewiduje wdrożenia technologii chmurowych giganta w administracji publicznej.

„Europejskie firmy stoją przed ogromnym wyzwaniem, jeśli chcą wyrwać się ze swoich niszowych pozycji. Możliwości wzrostu przychodów są ogromne, ale tak samo jest z finansowaniem i siłą woli, aby wykorzystać te możliwości” – podsumowuje dyrektor.