Blisko połowa – 45 proc. kierowników działów IT – twierdziło już w ub.r., że ich strategia obejmuje przejście na rozwiązania oparte na wielu chmurach – według badania Equinix. Mimo iż zachodzi wyraźna zmiana w strategii, minie jeszcze sporo czasu zanim wdrożenia multi-cloud staną się bardziej powszechne. Tylko 17 proc. decydentów IT na świecie i 12 proc. potwierdziło, że ich firma przeprowadza je w czasie badania (sierpień 2019 r.). Strategie oparte na rozwiązaniach hybrydowych stosuje 34 proc. respondentów.

Jednak w związku z Covid-19 i przejściem wielu dziedzin życia do cyfrowego świata zmiana może nabrać przyspieszenia.

"Przeniesienie infrastruktury IT bliżej brzegu sieci jest priorytetem dla liderów IT w Polsce" – twierdzi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w naszym kraju. Zapewnia przy tym, że wymiana danych i połączenia bezpośrednie między firmami a usługami w chmurze gwałtownie rosną.

„Przewidujemy, że ten trend się utrzyma" – mówi dyrektor.

Zwykle nie jest łatwo

„Przedsiębiorstwa starają się stawiać czoła wyzwaniom stawianym przez Covid-19. Koncentrują się na utrzymaniu i ulepszaniu swoich produktów i usług przez zapewnianie lepszej obsługi cyfrowej i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym" – komentuje Richard Villars, wiceprezes ds. badań nad centrami przetwarzania danych i chmurami w IDC.

Według niego taka strategia opiera się na efektywniejszym wykorzystywaniu wielu różnych środowisk chmurowych i rozszerzeniu zasobów informatycznych do lokalizacji brzegowych w pobliżu naszych miejsc pracy i zamieszkania.

"Jednak w przypadku większości firm osiągnięcie tych celów nie jest łatwe, ponieważ ich zespoły IT mają trudności z dostępem do odpowiednich środowisk chmurowych i brzegowych" – zauważa ekspert.

 

Najważniejsze wnioski z badania Equinix z ub.r.

• 71 proc. decydentów IT na całym świecie i 65 proc. w Polsce planuje w przyszłości przenieść więcej funkcji IT do chmury. Kluczowe z nich to przede wszystkim: narzędzia zwiększające produktywność, starsze aplikacje oraz bazy danych.

• Spośród decydentów IT planujących przeniesienie tych funkcji do chmury, zarówno na całym świecie, jak i w Polsce, dwie trzecie (66 proc.) zamierzało to zrobić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy, czyli do sierpnia 2020 r.

• Blisko połowa (49 proc.) ankietowanych na świecie uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, które wiąże się z wdrożeniem rozwiązań chmurowych, stanowi istotne zagrożenie dla ich firm.

• Prawie dwie trzecie (60 proc.) decydentów IT w Polsce uważa, że ataki i naruszenia bezpieczeństwa danych stanowią poważne zagrożenie dla ich organizacji.

• 45 proc. decydentów IT z całego świata planuje przejść na strategię opartą na wielu chmurach, ale tylko 17 proc. na świecie i 12 proc. pytanych w Polsce potwierdziło, że obecnie przeprowadza wdrożenia multi-cloud.

• 44 proc. infrastruktury IT na całym świecie znajduje się obecnie w chmurze. W Polsce ten odsetek wynosi 37 proc.

• 50 proc. decydentów IT na całym świecie i 44 proc. w Polsce uważa przeniesienie infrastruktury bliżej brzegu sieci za jeden z kluczowych aspektów ich strategii technologicznej.

• Przewiduje się, że przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci będzie szybko się zwiększać, rosnąc o 51 proc. rocznie, by przekroczyć wartość ponad 13,3 tys. TB/s do 2022 r.

Badanie objęło 2485 decydentów IT w 23 krajach. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w dniach 1-16 sierpnia 2019 r.