Blair Crump odejdzie z zarządu Sage 31 marca br. Z koncernem software'owym jest związany od 2016 r., gdy został szefem zespołów sprzedaży i usług w całej grupie. W 2018 r. wszedł do zarządu. Wcześniej był m.in. szefem globalnego biznesu enterprise Salesforce'a, odpowiadał także za sprzedaż i konsulting w Verizon Business.

Crump w ostatnich latach odegrał kluczową rolę w przekształceniu Sage w dostawcę SaaS. Dążył do transformacji większej liczby partnerów w sprzedawców oprogramowania w chmurze.

Odchodzi również Soni Jiadani, niewykonawczy członek zarządu od 2017 r., wcześniej przez 22 lata związana z Cisco, gdzie ostatnio była wiceprezesem ds. marketingu.

W roku finansowym 2019 Sage zwiększyło organiczne przychody o 5,6 proc., do 1,82 mld funtów, w tym ponad 1 mld z subskrypcji. Jeszcze w poprzednim roku generowały one mniej niż połowę obrotów korporacji.

Cykliczne przychody Sage wzrosły w 2019 r. o 10,8 proc., do 1,56 mld funtów, co jest m.in. efektem migracji klientów do subskrypcji i chmury.