Jarosław Tyc złożył rezygnację z funkcji prezesa NASK SA. W dniu 14 stycznia przyjęła ją rada nadzorcza. Nie podano powodu odejścia. Jarosław Tyc kierował spółką od kwietnia 2019 r. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Portu Gdańskiego Eksploatacja SA, był w kierownictwie spółek Orlenu.

Zastanie ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa. Do czasu jego powołania NASK SA kieruje dwuosobowy zarząd, złożony z wiceprezesów. Są to Igor Granosik i Robert Baranowski.

Zapowiedziano, że nowy zarząd zajmie się wypracowaniem nowej strategii dla spółki. Ma być one ściśle zintegrowana z planami Państwowego Instytutu Badawczego NASK, który kontroluje NASK SA.

Zmiany na górze w NASK

W listopadzie 2020 r. doszło do zmiany dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Został nim Wojciech Pawlak, specjalista od AI, związany z instytutem od 2 lat.

Obejmując urząd zapowiedział „kontynuowanie najlepszych praktyk i wykorzystywania doświadczenia NASK w obszarze cyberbezpieczeństwa, telekomunikacji, IT, cyfryzacji i badań naukowych”.

Nowym zastępcą dyrektora został Robert Król, który odpowiada za rozwój Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych (AIDA). Nadzoruje także oddział NASK w Białymstoku, prowadzący projekt EZD RP. Przed rozpoczęciem pracy w NASK był zastępcą dyrektora GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.