Transakcje miały miejsce podczas sesji na GPW w Warszawie. W dniu 22 września Michał Rumiński kupił 8680 akcji po średniej cenie 2,14 zł za sztukę, a 23 września – 2,3 tys. papierów po 2,16 zł. W sumie wydał na nowe udziały w spółce 23,5 tys. zł.

W dniu 26 września kurs akcji ABC Daty wyraźnie poszedł w górę. Ok. godz. 14 płacono za nie 2,32 zł, o 8,4 proc. więcej niż 23 września. W końcu tygodnia walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecyduje o rozpoczęcia programu skupu akcji przez spółkę. Taką propozycję zarząd uzasadnił m.in. niską ceną papierów.