W roku finansowym 2021 2022 grupa AB poprawiła zysk netto o 22 proc. r/r, do 151 mln zł, zwiększając sprzedaż o 1 mld zł (+7 proc. r/r), do 14 mld zł.

Zysk i przychody wzrosły także w II kw. 2022 r. (IV kw. finansowy) – według firmy dzięki koncentracji na rynkach Polski, Czech i Słowacji, bez obecności na wschodzie oraz dzięki najniższemu w branży – jak twierdzi spółka – wskaźnikowi kosztów SG&A (2,27 proc. do obrotu na koniec roku finansowego).

Wybrane skonsolidowane dane finansowe AB

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży grupy AB w roku 2021/2022 wyniosła 3,77 proc. (+0,15 pp).

Polski rynek najbardziej zyskowny

W roku 2021/2022 sprzedaż grupy AB w polskim segmencie urosła o blisko 650 mln zł (+8,4 proc. r/r), do 8,3 mld zł.

Co ciekawe, tym razem Polska w biznesie AB okazała się najbardziej zyskownym rynkiem w roku 2021/2022 (ostatnio często były to Czechy), z przeszło 94 mln zł zysku przed opodatkowaniem. Mniej więcej połowę profitów grupa wypracowuje w krajowym segmencie.

„Transformacja cyfrowa przybrała już wymiar kuli śnieżnej”

Prezes Andrzej Przybyło przewiduje, że popyt na polskim rynku pozostanie silny w związku z postępującą transformacją cyfrową.

„Rynek w Polsce przyspieszył w drugim kwartale, rosnąc w tempie dwucyfrowym. Nie widzimy oznak spowolnienia. Jednocześnie dostrzegamy wzrost zainteresowania naszą ofertą produktów” – zapewnia szef AB.

Wskazuje m.in. rosnący sektor publiczny (więcej dużych przetargów), inwestycje firm w automatyzację procesów oraz w cyberbezpieczeństwo.

„Widzimy i przewidujemy siłę rynków, na których działamy. Transformacja cyfrowa przybrała już wymiar kuli śnieżnej, dzięki czemu widzimy wzmożony popyt na sprzęt, oprogramowanie i usługi zarówno ze strony segmentu konsumenckiego, jak również biznesu i instytucji” – twierdzi Andrzej Przybyło.

Jak informuje, AB inwestowało m.in. w zespół inżynierski i dział VAD, we własną platformę chmurową i Centrum Kompetencyjne, ze względu na rosnące znaczenie tych obszarów.

Nadal jest ryzyko w łańcuchu dostaw. 1,7 mld zł zapasów

Grupa AB utrzymuje wysokie zapasy.

„Dostępność towarów w większości przypadków powróciła już do normalności, ale wciąż widoczne jest istotne ryzyko zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Dodatkowo przed nami sezonowo najlepszy okres roku, czyli czwarty kwartał. Dlatego też tak ważne jest zabezpieczenie dostępności towarów” – wyjaśnia Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB.

Wartość zapasów grupy na koniec roku 2021/2022 wyniosła 1,68 mld zł wobec 1,31 mld zł rok wcześniej. Z tym że od kwietnia do czerwca br. AB nieco odchudziło swój magazyn, w porównaniu z końcem I kw. 2022 r. (gdy miało 1,85 mld zł zapasów).

Zapasy miały na koniec roku największy udział w majątku obrotowym (ponad 50 proc.).

Jak zapewnia CFO, grupa utrzymuje wskaźniki finansowe na bezpiecznych poziomach. Przykładowo wartość długu netto do EBITDA wynosi 1,4.

3 proc. marży AB SA

Także w ujęciu jednostkowym AB SA poprawiło rentowność sprzedaży. Osiągnęło w roku 2021/2022 8,48 mld zł przychodów i marżę brutto 3,03 proc.