Po wzroście na rynku dystrybucji IT w I poł. 2022 r., pozytywne trendy widać również w aktualnym trzecim kwartale. „Kolejne kwartały jak na razie rysują się w jasnych barwach” – twierdzi prezes AB Andrzej Przybyło w wywiadzie dla ISBTech. Dystrybutor odnotowuje popyt zarówno w segmencie biznesowym, jak i publicznym i konsumenckim. W ocenie szefa grupy mimo zmian w sytuacji makroekonomicznej widać długotrwały trend wzrostowy, któremu sprzyja postępująca cyfryzacji biznesu i społeczeństwa.

Co istotne, dostępność towarów wróciła do normy nie licząc pojedynczych produktów. Tym niemniej AB utrzymuje nadal wysokie zapasy, ponieważ nie zniknęło ryzyko zaburzeń w łańcuchach dostaw – poinformował wg ISBTech dyrektor finansowy AB Grzegorz Ochędzan. Na koniec I kw. br. zapasy magazynowe AB były wyższe o 35 proc. niż rok wcześniej, osiągając wartość 1,85 mld zł.

W I kw. 2022 r. (III kw. roku finansowego 2021/2022) Grupa AB zwiększyła zysk netto o 21 proc., do 30,7 mln zł, przy przychodach wyższych o 11,5 proc. r/r (3,3 mld zł). Marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się natomiast o 0,2 pp, do 3,9 proc. Pod koniec września br. dystrybutor pokaże wyniki za II kw. 2022 r. i cały miniony rok finansowy.