W I kw. roku finansowego 2023/2024 (IV kw. roku kalendarzowego 2023) Grupa AB zwiększyła sprzedaż. Skonsolidowane przychody, po oczyszczeniu o efekt osłabienia korony czeskiej, w jakiej raportuje należąca do grupy spółka ATC, przekroczyły 5 mld zł. Grupa wypracowała w minionym kwartale ponad 71,5 mln zł skorygowanego zysku netto (+5,4 proc. r/r).

Zysk to m.in. efekt utrzymywania w ryzach kosztów (wg danych grupa utrzymuje najniższy w branży wskaźnik kosztów SG&A), redukcji zobowiązań finansowych, zmniejszenia kosztów finansowych, optymalizacji kapitału pracującego netto.

Jednostkowo przychody ze sprzedaży AB SA w IV kw. 2023 r. wyniosły 2,93 mld zł wobec 2,78 mld zł przed rokiem, marża 3,8 proc.

Rynek w dołku, AB rosło

Z pominięciem czynnika kursowego Grupa AB zwiększyła sprzedaż w 2023 r. o 2,7 proc. r/r, co jest wynikiem znacznie przewyższającym rynek. Według Contextu w Polsce, Czechach i na Słowacji łącznie spadek obrotów w dystrybucji IT wyniósł 2,7 proc. r/r w 2023 r., a w Europie o 4,9 proc.

„Jesteśmy jaśniejącą gwiazdą na tle europejskiego rynku dystrybucyjnego” – mówił prezes Andrzej Przybyło na konferencji wynikowej spółki. Wskazuje na pozycję grupy jako „absolutnego dominatora” rynku Polski, Czech i Słowacji.

„Podczas gdy spółki porównywalne do nas realizowały mocno ujemne dynamiki sprzedaży i wyników finansowych, rynek w Europie i naszym regionie dostał zadyszki w całym roku 2023, my potrafiliśmy dalej rosnąć i to nawet pomimo efektu wysokiej bazy sprzed roku” – podkreśla szef grupy.

Na konferencji porównano wyniki AB za ub.r. do takich graczy jak Also i Esprinet. W 2023 r. obroty Also w Polsce spadły o ponad 20 proc. r/r, do 1,4 mld euro (ok. 6,4 mld zł).

W roku kalendarzowym 2023 przychody Grupy AB przekroczyły natomiast 15,5 mld zł, wynik EBITDA wzrósł o ponad 11 proc. r/r, do 306 mln zł, a zysk netto do blisko 162 mln zł.

Przychody i zysk Grupy AB w Polsce, Czechach i na Słowacji w IV kw. 2023 r.

„Szybko wiemy, co się dzieje na rynku”

Andrzej Przybyło pytany o przewagi AB, zauważył, że dystrybutor zaczynał jako mała firma, co wymagało bliskiej współpracy z klientami i jak twierdzi tak pozostało do dziś.

Bliska praca z rynkiem powoduje, że szybko wiemy, co się dzieje na rynku i szybko możemy reagować” – mówi prezes.

W roku kalendarzowym 2023 firma wypracowała 375,7 mln zł operacyjnego cash flow. Na koniec IV kw., pomimo wypłaty w ub.r. dywidendy i skupu akcji własnych, grupa zredukowała zadłużenie finansowe o 302,4 mln zł (-68 proc. r/r), dzięki czemu zmniejszyła koszty.

Wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego utrzymuje się powyżej 18 proc., a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 0,6.

Co nas czeka w 2024

Andrzej Przybyło uważa, że są liczne powody do optymizmu w tym roku i kolejnych latach.

Rok 2024, a w szczególności jego druga połowa, w prognozach ekspertów rynkowych, rysuje się jako okres powrotu rynku IT do kolejnych wzrostów” – mówi prezes.

Jak zauważano, wydatki na IT w Polsce to 78 proc. dla Europy zachodniej, tj. 157 dol. per capita wobec 200 dol. średnio dla Europy zachodniej, a od liderów dzieli nas jeszcze więcej.

Uśredniony stopień cyfryzacji wg DESI 77 proc. unijnej średniej (22,9 vs. 36,1).

Można oczekiwać, że doganianie średniej unijnej przez Polskę będzie generować popyt na rozwiązania IT” – uważa Grzegorz Ochędzan, wiceprezes ds. finansowych Grupy AB.

„Megatrendy przełożą się na sprzedaż” – dodaje. Wśród tych trendów jest automatyzacja, cyfryzacja, operacjonalizacja, ESG, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zmiana modelu pracy i in.

„Rynek IT w naszym regionie jest skazany na długoterminowy wzrost”

Według AB wzrost rynku IT wspiera transformacja cyfrowa, dodatkowo wprowadzane są programy stymulujące popyt (np. bony dla nauczycieli na laptopy, program pożyczkowy na transformację chmurową, program rozwoju dostępu do szybkiego internetu), do tego dochodzą unijne programy transformacyjne Next Gen EU (KPO) czy Digital Decade 2030. Istotnymi czynnikami wzrostu są ponadto niezawodne i szybkie sieci przesyłania danych oraz cyberbezpieczeństwo, duża baza sprzętowa wymagająca wymiany, nadchodzący koniec wsparcia Windows 10 i in.

„Rynek IT i elektroniki użytkowej w naszym regionie jest skazany na długoterminowy wzrost ze względu na trwającą transformację cyfrową i doganianie bardziej rozwiniętych gospodarek. Rozwój sztucznej inteligencji może dodatkowo zwiększyć spodziewane dynamiki” – podkreśla prezes Przybyło.

Wzrost obrotów na sprzedaży produktów w VAD w AB w IV kw. 2023 r. wyniósł 67 proc. r/r (kwoty nie są ujawniane).

„VAD ma ma bardzo duży potencjał wzrostu w naszym biznesie” – mówi Andrzej Przybyło.

Są plany przejęć

Szef grupy pytany o ewentualne przejęcia mówił, „mamy takie plany, ale do tanga trzeba dwojga. Jeśli będzie coś bardziej zaawansowanego i pewnego, to będziemy informowali„.

„Nasz potencjał naszego wzrostu organicznego jest bardzo duży” – zapewnił Andrzej Przybyło.