Comp otrzymał tytuł Premier Partnera firmy Caldera. W ciągu roku wykazał się dochodami ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Caldery w wysokości 1,5 mln zł oraz dostarczył infrastrukturę teleinformatyczną dla Straży Granicznej w ramach programu finansowanego przez PHARE.