Większość firm (59,3 proc.) spodziewa się, że wojna wpłynie negatywnie na ich działalność w perspektywie 3 miesięcy – według badania Konfederacji Lewiatan. Pozostała część ankietowanych (40,7 proc.) uważa, że skutki wojny nie będą dla nich zbyt poważne.

Polscy przedsiębiorcy jako konsekwencji wojny najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności (72,1 proc.). Taki ich zdaniem będzie rezultat wyższych cen energii, komponentów i paliw.

Większość (blisko 78 proc. respondentów) nie zaobserwowała natomiast zwiększonego odpływu pracowników z Ukrainy.

Wspierając Ukraińców polscy przedsiębiorcy najczęściej oferują pomoc w znalezieniu pracy (43,6 proc.) i finansową (53,8 proc.).

Co przemycono w specustawie: polecenia władz dla przedsiębiorców

Jednocześnie Lewiatan odniósł się na do specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Analizując projekt zwrócił uwagę na niepokojące jego zdaniem fragmenty, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw (a nie dotyczą pomocy Ukraińcom).

Chodzi m.in. o art. 82, który zdaniem organizacji nadaje zbyt szerokie uprawnienia rządowi do wydawania przedsiębiorcom poleceń w drodze decyzji administracyjnych.

Polecenia będą mogły być wydawane w każdej sytuacji kryzysowej w celu: „1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej; 2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny; 3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2”.

Jak podkreśla organizacja, nowy mechanizm może mieć zastosowanie w każdej sytuacji kryzysowej (czyli pojęcie jest bardzo szerokie). Polecenia władz przedsiębiorcy będą musieli wykonywać natychmiast, z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Na dodatek takie polecenia nie wymagają uzasadnienia – komentuje Lewiatan.