Zgodnie z wynikami badań przedstawionymi przez UKE  86,1 proc. rodzin posiadających komputery ma także dostęp do Internetu. Korzystanie z niego nie jest częste – w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie z siecią łączyło się 56,3 proc. osób mających Internet, ale 71,4 proc. z tej grupy deklaruje, że serfuje w sieci codziennie. Najwięcej użytkowników (87 proc.) włącza Internet w domu. Jedna czwarta (25,4 proc.) ma łącze o przepustowości od 1 Mb/s do 1,99 Mb/s, a 27 proc. – od 2 do 5,99 Mb/s.

W firmach łącza o niewielkich prędkościach są jeszcze częściej spotykane – 34,3 proc. przedsiębiorców ma Internet o przepustowości od 1 do 1,99 Mb/s, a 35,3 proc. – od 2 do 5,99 Mb/s. W 80,1 proc. przypadków jest to łącze stacjonarne, ze stałego dostępu mobilnego korzysta 15 proc. polskich przedsiębiorców, mimo że 42 proc. deklaruje, że pracownicy używają laptopów. Średnie miesięczne wydatki na Internet w firmach wynoszą 97 zł.

Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to większość badanych przedsiębiorców korzystała z sieci Orange (44,1 proc.). Na drugim miejscu była Era (30.8 proc.), za nią Plus (22,3 proc) i Play (10,1 proc.). Jeden telefon ma 40 – 49 proc. przedsiębiorców, dwa – od 28 – 33 proc., a trzy – 11-15 proc.

Wśród użytkowników indywidualnych telefony komórkowe ma 84 proc. osób. Najwięcej w sieci Orange – 37,5 proc. (Era – 33,1 proc., Plus – 24,6 proc). Zdecydowana większość – 85,2 proc. – używa telefonów do prowadzenia rozmów. Garstka respondentów (0,8 proc.) zadeklarowała, że korzysta z MMS i usług transmisji danych. Średnie rachunki wynoszą 75 zł miesięcznie w przypadku osób płacących abonament, 41 zł dla użytkowników kart pre-paid i 45 zł dla ofert mix.

Ponad jedna trzecia respondentów (34,8 proc.) korzysta z telewizji kablowej, 33,1 proc. – z satelitarnej, a 31 proc. odbiera analogową telewizję naziemną. Pozostali mają dostęp do cyfrowej transmisji naziemnej.

Badanie dotyczące klientów indywidualnych zrealizowało PBS DGA w dniach 22-30 listopada br. na terenie całego kraju. Próba liczyła 1600 wywiadów. Część dotyczącą klientów instytucjonalnych przygotował przez CBM Indicator w dniach 17-25 listopada, na losowej, reprezentatywnej próbie firm (400 wywiadów).