Kielecki sąd ogłosił upadłość likwidacyjną InwazjiPC w maju 2012 r., ale sprawa zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości jest daleka od finału. W styczniu br. syndyk złożyła w Sądzie Rejonowym w Kielcach kolejną uzupełniającą listę wierzytelności. Figurują na niej 4 pozycje. Poprzednie listy uzupełniające trafiały do sądu w 2014 r. Wszystkie poszerzyły główną listę, sporządzoną w maju 2013 r. Widnieje na niej 128 firm, instytucji i osób. Suma wierzytelności na spisanych dotychczas listach wynosi 28,9 mln zł. W ostatnim giełdowym sprawozdaniu spółki z połowy 2012 r. kwotę długów określono na 23,3 mln zł. Już wówczas było jasne, że nie uda się w pełni zaspokoić wszystkich, którym InwazjaPC jest winna pieniądze.

Trwa wyprzedaż masy upadłości InwazjiPC – na sprzedaż wystawiono zarówno nieruchomości, jak i zapasy magazynowe i inne przedmioty z majątku spółki. Syndyk nie podjęła się oszacowania, kiedy ten proces zakończy się. W pierwszej kolejności pozyskane środki pokrywają bieżące koszty postępowania. Jako następni mogą liczyć na pieniądze byli pracownicy firmy oraz ZUS (tzw. II kategoria zaspokojenia). 

InwazjaPC powstała w 2010 r. Miała sklep internetowy i ok. 30 salonów, do sieci należały także sklepy franczyzowe.