Niedługo będą 3 lata powszechnej pracy zdalnej, wywołanej pandemią, a sporo firm nadal jest do niej nieprzystosowana jak należy.

Jedna piąta pracowników wykorzystuje swój własny sprzęt do pracy spoza biura (21 proc.). Podobny odsetek ma problem z uzyskaniem wsparcia IT (19 proc.).

Tymczasem menedżerowie IT nie kryją zadowolenia z tego, co robią dla zdalnej załogi. Aż 78 proc. z nich uważa, że ich firma dostarcza odpowiednie technologie, by zapewnić pracownikom wydajną i komfortową aktywność w home office.

Tym niemniej zmiana trybu pracy okazuje się niełatwa także dla działów IT – 56 proc. ich przedstawicieli twierdzi, że są regularnie proszeni o udzielenie zdalnego wsparcia dla urządzeń wykorzystywanych poza biurem.

Procesy biznesowe kuleją w pracy zdalnej

Dla zdalnych pracowników najważniejszymi wyzwaniami są procesy biznesowe.

Otóż 42 proc. z nich doświadcza problemów z zatwierdzaniem procesów i podpisem cyfrowym, a 41 proc. miewa trudności z dostępem do fizycznej lub cyfrowej wersji dokumentów będąc poza biurem. W efekcie 37 proc. respondentów utrzymuje, że muszą odwiedzać siedzibę firmy specjalnie po to, aby coś wydrukować, odebrać lub podpisać dokumenty osobiście.

Problem z kompatybilnością i mnogością producentów

Dla zespołów IT sporym wyzwaniem jest natomiast wyposażenie nowych stanowisk pracy. Dostępność, współpraca i integracja to największe problemy przy przechodzeniu na hybrydowy model pracy – wynika z badania Canon Europe.

Mianowicie 71 proc. osób decyzyjnych ds. IT twierdzi, że nowoczesne rozwiązania wspierające pracę hybrydową są niekompatybilne z ich przestarzałą firmową infrastrukturą. Z badania wynika, że większość wsparcia udzielanego pracownikom dotyczy zdalnego dostępu do plików (43 proc.) i współdzielenia efektów pracy z innymi (36 proc.).

Wzrasta potrzeba wymiany sprzętu. Już 56 proc. zgłoszeń dotyczy przestarzałych drukarek i skanerów, a 33 proc. – urządzeń osobistych.

Aż 76 proc. pracowników IT twierdzi, że korzystanie w firmie z technologii różnych dostawców stanowi dla nich kłopot. W przypadku jakiegokolwiek błędu 71 proc. z nich musi kontaktować się z wieloma producentami. W warunkach pracy hybrydowej problemy rozwiązuje się znacznie dłużej.

Już 81 proc. menedżerów IT zgadza się, że ich organizacja może tylko zyskać na technologiach od jednego producenta, które są kompatybilne ze sobą i dużo łatwiejsze w użyciu w warunkach pracy hybrydowej.

Jak twierdzi Marc Bory, starszy dyrektor w Canon Europe, producent obserwuje wzmożone zainteresowanie technologiami, które bezproblemowo ze sobą współpracują i mogą lepiej wesprzeć użytkownika końcowego w problemach z zarządzaniem dokumentami.