Nashuatec przedstawił dwa systemy zarządzania dokumentami – Nashuatec 3525 i 4525. Oba rozwiązania zawierają wydajną, laserową drukarkę sieciową o szybkości 35 lub 45 stron A4 na minutę, kopiarkę cyfrową, automatyczny skaner archiwizujący (opcjonalnie), wewnętrzny serwer dokumentów oraz faks i PC faks. Dodatkowo dostarczane jest oprogramowanie SmartNetMonitor, DeskTop Binder i ScanRouter.
Obydwa systemy Nashuatec kopiują dokumenty z rozdzielczością 600 dpi. Pracują na formatach papieru do A3 oraz tworzą kopie dwustronne z jedno- i dwustronnych oryginałów. Wewnętrzny serwer dokumentów pozwala na przechowywanie w pamięci urządzenia do 3000 stron najczęściej używanych dokumentów, takich jak np. cenniki, formularze itp. Serwer jest obsługiwany bezpośrednio z pulpitu sterowania urządzenia lub z komputera.
Opcjonalny skaner skanuje dokumenty korzystając z automatycznego podajnika dokumentów z szybkością 52 stron na minutę przy rozdzielczości 600 dpi i 256 odcieniach szarości.