Na razie realizowane są wdrożenia pilotażowe. Jedno z nich będzie miało miejsce w Lublinie. Wykona je NASK. Na początku lutego instytut podpisał w tej sprawie porozumienie z lubelskim kuratorium oświaty, samorządem miejskim i Ministerstwem Cyfryzacji. Do budowanego w mieście zintegrowanego systemu teleinformatycznego zostanie włączonych 160 szkół. Będą miały dostęp do internetu o przepustowości 1Gb/s.

NASK wykonuje też pilotażowe podłączenie do szerokopasmowego internetu 26 szkół z województw mazowieckiego i podlaskiego.

Z kolei w województwie wielkopolskim dostęp do sieci zapewni  placówkom szkolnym miejscowy operator – spółka INEA. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s otrzyma 641 wielkopolskich szkół.

Projekt OSE zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Jest ich ok. 30,5 tys. Zgodnie z założeniami, w 2018 r. będą one podłączone do internetu i połączone w jedną, spójną sieć – Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy, która umożliwi pełną realizację projektu.

OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. „Za tym stoi 3,5 mld zł całościowej inwestycji w sieć szerokopasmową w Polsce, która nie tylko obejmie szkoły, ale także te najbardziej wykluczone „białe” obszary w Polsce” – powiedziała Anna Streżyńska, minister cyfryzacji.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, całość kosztów ponoszonych na funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) w pierwszych latach jej działania ma być pokryta z budżetu państwa. Dodatkowo 120 mln zł przeznaczonych zostanie na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów, głównie w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich.