Władze zamierzają w ciągu najbliższych kilku lat postawić rządowe serwerownie. Według zapowiedzi Krajowe Centrum Przetwarzania Danych powinno wzmocnić cyberbezpieczeństwo administracji rządowej. Nowe data center mają zadbać o ochronę cyfrowych zasobów administracji i zapewnić wydajny dostęp do e-usług.

Pierwsza z inwestycji jest zaplanowana na lata 2024 -2026. Zakłada wybudowanie 3 ośrodków, każdy o powierzchni do 2 tys. mkw, połączonych łączami światłowodowymi i zasilanymi w dużej części energią z odnawialnych źródeł, w tym wodorową. Obiekty mają być zgodne z normą PN-EN 50600.

Nie podano przewidywanej wartości inwestycji. Lokalizacja na razie nie została sprecyzowana. Według planu rządowe serwerownie powstaną na gruntach należących do skarbu państwa.

Aby przyspieszyć inwestycję, władze chcą ustanowić dla niej specjalne procedury, m.in. w zakresie udzielania zamówień publicznych, ustalenia lokalizacji, pozwolenia na budowę i in.

Cyfrowa Polska: potrzebne są poprawki w planie

Projektowane przez rząd specjalne przepisy inwestycyjne budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wymagają poprawy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ujęciu lokalizacji i dywersyfikacji serwerów, a także w zakresie przechowywania informacji oraz stosowania prawa zamówień publicznych – uważa Związek Cyfrowa Polska.

Bez specjalnych przepisów też się da szybko budować

„Musimy zadbać o to, aby regulacje powstały w zgodzie z obowiązującymi już przepisami i standardami” – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Jak zauważa, w Polsce były już prowadzone w normalnym trybie przez prywatne firmy inwestycje związane z budową centrów danych i to większych niż te, które planuje rząd, a ich budowa przebiegła sprawnie. Np. Google potrzebował zaledwie 2 lat, od przygotowania lokalizacji, po udostępnienie klientom usług data center w Polsce.

Chcą wybrać wykonawcę bez przetargów

Związek Cyfrowa Polska nie zgadza się, aby inwestycja powstała kosztem transparentności.

Projektodawcy proponują wyłączenie w szerokim zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, które umożliwią wyłonienie wykonawców inwestycji bez przetargów.

Organizacja postuluje, by zamówienie na wykonanie obiektów przeprowadzano w jednym z trybów przetargu ograniczonego – negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.

Nie wiadomo, jakie dane trafią do data center

Związek zwraca również uwagę na to, że nie sprecyzowano zakresu danych, które mają być przechowywane w rządowych data center. Nie jest jasne też, jakie podmioty będą gromadziły w nich informacje.

Związek: duzi chmurowi dostawcy poprawiają bezpieczeństwo

Organizacja uważa, że dywersyfikacja przechowywania zwiększa bezpieczeństwo danych. W opinii Michała Kanownika korzystanie z usług globalnych dostawców chmury podwyższa, a nie obniża, poziom cyberbezpieczeństwa administracji państwowej.

Mobilne data center łatwiej ewakuować w razie wojny

„W celu przeciwdziałania zagrożeniom kinetycznym, fizycznym albo szerzej militarnym dla krytycznej infrastruktury informatycznej państwa, należy rozważyć budowę rozwiązań typu e-Ambasada i/lub mobilnych centrów przetwarzania danych, dla których być może konieczna byłaby regulacja ustawowa związana z transferem danych do miejsc bezpiecznych, nawet poza terytorium UE” – proponuje również Cyfrowa Polska w piśmie przesłanym do ministra Janusza Cieszyńskiego.

Specjalne rozwiązania, umożliwiające według władz sprawną inwestycję w Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, polegają na:
wprowadzeniu przepisu ograniczającego możliwość lokalizowania w otoczeniu inwestycji w zakresie KCPD obiektów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tych inwestycji,
wprowadzeniu do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,
usprawnieniu postępowań administracyjnych,
uproszczeniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie KCPD,
wprowadzeniu specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych służących ochronie bezpieczeństwa realizacji inwestycji,
wprowadzeniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie KCPD oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji w zakresie KCPD, z określeniem terminów ich wydania przez właściwe organy,
uproszczeniu trybu wydania warunków przyłączenia inwestycji w zakresie KCPD.