Zamiast jednej dużej Doliny Krzemowej, jak w USA, w Europie należy rozwijać mniejsze klastry technologiczne, skupione wokół ośrodków akademickich – taką koncepcję rozwoju branży ICT zaleca Komisja Europejska. Uzasadnia, że w mniejszym ośrodku można łatwiej i szybciej dzielić się pomysłami, by tworzyć innowacje. Z kolei amerykańska Silicon Valley korzysta z efektu skali, ale zdaniem europarlamentarzystów stworzenie podobnego centrum w Europie nie jest konieczne do wspierania rozwoju technologicznego. Do wyboru strategii mniejszych "dolin" przekonała europarlamentarzystów wizyta w firmach i instytucjach akademickich Niemiec, Holandii, Włoch i Hiszpanii.