Centra obsługi powstały w urzędach skarbowych. Będzie można do nich zwrócić się niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby firmy. Mają ułatwić przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług administracji podatkowej, służby celnej i ZUS-u. Będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia i udzielać informacji. Oprócz spraw załatwianych przez skarbówkę przyjmują także deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych, przedsiębiorcy mogą dostać potwierdzenie zapłaty akcyzy, a także złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Drobni przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, będą mogli przez 1,5 roku korzystać z pomocy asystenta podatnika. Ma on np. udzielać informacji dotyczących przepisów (także związanych z ZUS-em, akcyzą), pomagać w wypełniania deklaracji podatkowych i załatwianiu konkretnych spraw.
 
Lista centrów obsługi jest tutaj.