MON ogłosił rozpoczęcie działalności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Powołano dowództwo. Na jego czele stanął gen. bryg. Karol Molenda, który od 3 lat formował tę jednostkę.

Jak informuje ministerstwo, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i ofensywnych.

Nowe ramię armii powstało w związku z postanowieniami szczytu NATO z 2016 r., które wskazały cyberprzestrzeń jako piątą domenę operacyjną (czyli obszar działań militarnych, obok lądu, wody, powietrza i przestrzeni kosmicznej).

“To oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego z państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki można korzystać z artykułu piątego” – mówi szef MON Mariusz Błaszczak (art. 5 mówi o tym, że atak na kraj należący do NATO powinien być interpretowany jak atak na innych uczestników sojuszu).

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni będzie ściśle zintegrowane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które stanowi jego zaplecze naukowe. NCBC to jednostka MON, zajmująca się badaniami i wdrażaniem rozwiązań kryptograficznych na potrzeby administracji.

Cyberwojsko zaczęto tworzyć w lutym 2019 r. Jego formowanie ma zakończyć się do 2025 r. i wówczas WOC osiągną zdolność do prowadzenia operacji w pełnym spektrum.

Specjalności polskich cyberżołnierzy

Resort nie podał, jak liczne jest obecnie polskie cyberwojsko. Rekrutacja prowadzona w minionych latach obejmowała zarówno wojskowych jak i cywilnych specjalistów, m.in. z zakresu systemów ICT, analizy danych, inżynierii oprogramowania, kryptologii, cyber threat intelligence, zarządzania informacją i projektami, rozwiązań mobilnych, technologów elektroników, projektantów FPGA, specjalistów ds. programowania układów ARM.

Obecnie NCBC prowadzi nabór specjalistów z takich obszarów jak: inżynieria oprogramowania, systemy informatyczne, elektronika, eksploracja danych, analiza danych, matematyka i kryptologia, zarządzanie informacją, informatyka śledcza i inżynieria wsteczna, zarządzanie projektami i wsparcie eksploatacji IT.

Aby kształcić nowe kadry, w 2019 r. utworzono przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie liceum Informatyczne. WAT uruchomił studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W Zegrzu utworzono Szkołę Podoficerską Informatyki i Łączności.

Specjaliści z najlepszych firm IT” w cyberjednostce terytorialsów

Także w 2019 r. zapadła decyzja o utworzeniu cyberjednostki w Wojskach Obrony Terytorialnej (na wzór Gwardii Narodowej USA). Jest to Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC).

W sierpniu 2021 r. CyberWOT składał się z kilkudziesięciu żołnierzy wyłonionych podczas kilkuetapowej rekrutacji. Docelowo ma liczyć ok. 100 żołnierzy. Służą w nim „wysokiej klasy specjaliści na co dzień pracujący w najlepszych krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT oraz cyberbezpieczeństwa. Są również ekspertami zajmującymi się testami penetracyjnymi, mającymi na celu sprawdzenie podatności systemów na włamania hakerów” – zapewniają terytorialsi.

Dla przypomnienia WOT to formacja ochotnicza, w której służą ludzie na co dzień pracujący w cywilu.

Jak podano, żołnierze CyberWOT biorą udział w ćwiczeniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w ub.r. uczestniczyli m.in. w organizowanym przez NATO – Locked Shields 2021.

Planowane jest także utworzenie niewielkich samodzielnych komponentów CyberWOT na szczeblu taktycznym przy brygadach WOT. Cyberżołnierze terytorialsów w razie potrzeby mają zapewnić wsparcie administracji rządowej, samorządowej i lokalnych społeczności. W czasie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią prowadzili m.in. audyty cyberbezpieczeństwa lokalnych urzędów i szkolenia.

Powstaje największy w Europie cyberpoligon

MON podaje, że obecnie realizowany jest program Cyber.mil.pl, którego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Nowa wersja programu obejmuje m.in. takie projekty jak utworzenie Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni, budowę największego w Europie „cyberpoligonu”, zaangażowanie w projekty cyber żołnierzy rezerwy, organizację ligi rozgrywek CTF (Capture The Flag), a także nawiązanie współpracy ze środowiskiem e-sportu.