Związek Cyfrowa Polska utworzył Radę Ekspertów. Weszły do niej, decyzją członków organizacji branżowej, Aleksandra Witowska i Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz.

Rada będzie pomagać związkowi m.in. w przygotowaniu opinii, stanowisk i raportów.

– Obie ekspertki wesprą nas w tematach szeroko pojętej cyfryzacji, w tym w kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa, prawa autorskiego oraz wszelkich regulacji dotyczących działalności firm – mówi prezes Cyfrowej Polski, Michał Kanownik.

Zapowiada poszerzanie rady o kolejne osoby.

Chcemy wokół naszej organizacji tworzyć szerokie zaplecze eksperckie – twierdzi prezes.

Specjalistki ds. prawa, cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji

Aleksandra Witowska jest adwokatem, a także doktorantką i stypendystką Fulbrighta. Zajmuje się cyberbezpieczeństwem w europejskim i amerykańskim systemie prawnym. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji, obsługę korporacyjną, doradztwo w zakresie restrukturyzacji i cyfryzacji.

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, radcą prawnym, profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Prawa Cyberprzestrzeni i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pełni także funkcję dyrektora Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa.

Pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat i TVP, a następnie w latach 2011-2018 była wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego.