Portal jest przeznaczony przede wszystkim dla sektora publicznego, ma jednak służyć również jako źródło wiedzy dla firm i innych zainteresowanych. Obok bieżących informacji na portalu jest poradnik, w którym można zapoznać się z aktami prawnymi obejmującymi zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego (regulacje krajowe i unijne). Dodatkowo mają pojawić się wzory dokumentów i umów. Zapowiedziano także publikację analiz z zakresu prawa i ekonomii, będzie można znaleźć informacje o projektach, a także dokumenty i aktualności z nimi związane. Na stronie umieszczono także odnośnik do serwisów funduszy europejskich.

Portal znajduje się pod adresem www.ppp.gov.pl.