„Dekalog wyzwań cyfrowych” – to dziesięć obszarów, wokół których miałaby się koncentrować współpraca rządu z samorządami do 2022 r. – według prawo.pl

Zadania w ramach wstępnej listy to m.in.: standaryzacja cyfrowych usług publicznych i utworzenie platformy rozwiązań „smart city”, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów samorządowych systemów IT. Ponadto resort cyfryzacji ma wspierać samorządy w zakresie zapewnienia infrastruktury cyfrowej dla szkół.

Lista nie jest zamknięta. Samorządowcy mogą do niej dodawać kolejne kwestie.

Plan zakłada, że w ciągu 2,5 roku uzgodnione tematy będą realizowane, wyznaczone do wykonania lub też zostanie określone, w jaki sposób zostaną wcielone w życie.

„Dekalog wyzwań cyfrowych” zaproponował pełnomocnik ds. współpracy z administracją samorządową RP – 10 najważniejszych zadań zostanie skorelowanych z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
 

Wykują tematy na 10 lat cyfryzacji

Ale na najbliższych latach się nie kończy. Wspólnie ma zostać wypracowany nowy podział zadań w zakresie cyfryzacji Polski na najbliższe 10 lat. Zadania te zostaną rozdysponowane pomiędzy rządowe centrum a samorządy wojewódzkie i lokalne. Może to być element nowej ustawy: „Kodeksu cyfrowego” – podaje prawo.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP