Mariusz Gaca, Maciej Nowohoński i Jacek Kowalski zostali powołani przez radę nadzorczą Orange na kolejne 3-letnie kadencje do zarządu spółki. 

Mariusz Gaca jest od stycznia 2017 r. wiceprezesem ds. rynku konsumenckiego. Przez poprzednie 3 lata, od listopada 2013 r., był wiceprezesem odpowiedzialnym za rynek biznesowy. Pracę w Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange) rozpoczął w 2001 r. 

Maciej Nowohoński jest od marca 2014 r. członkiem zarządu ds. finansów. Z Orange Polska (wcześniej TP) jest związany od 2003 r. W tym czasie pełnił różne funkcje związane z finansami.

Jacek Kowalski od stycznia 2011 r. pełni funkcję członka zarządu ds. zasobów ludzkich. Wcześniej, od 2009 r., był dyrektorem wykonawczym Telekomunikacji Polskiej ds. zasobów ludzkich. Z firmą jest związany od ponad 10 lat.