Pandemia nie miała znaczącego wpływu na poziom zatrudnienia na stanowiskach IT w Polsce. Aż w 95 proc. firm pozostał on bez zmian – według badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Vertiv. Zaledwie w 3 proc. ankietowanych działów IT zespoły powiększyły się.

Całkiem sporo, bo aż 60 proc. respondentów jest zdania, że poradzi sobie bez wzmocnienia zespołu IT – uznało, że ich przedsiębiorstwa dysponują odpowiednimi kadrami, które mogłyby zająć się zarządzaniem i rozbudową infrastruktury sieciowej.

Eksperci mają jednak poważne wątpliwości, czy ten optymizm jest uzasadniony. Specjaliści IT wybierają bowiem często inne niż centra danych obszary pracy i rozwoju.

W dodatku zapowiadany przez ekspertów rozwój sektora data center w Polsce będzie skutkował zwiększonym zapotrzebowaniem na wyspecjalizowany personel.

„Rosnąca luka kompetencyjna w branży IT, w tym w segmencie centrów danych będzie się uwidaczniać wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii” – uważa Gerard Dermont, dyrektor ds. sprzedaży regionalnej w Polsce i krajach bałtyckich w Vertiv.

Fachowcy IT idą na emeryturę

W badaniu Vertiv „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”, przeprowadzonym wśród pracowników centrów danych, 16 proc. respondentów zadeklarowało przejście na emeryturę do 2025 r. Dlatego zdaniem firmy niezbędne jest przygotowywanie nowych kadr na poziomie uniwersyteckim, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na inżynierów.

Z badania przeprowadzonego przez ARC i Opinia wynika, że większość (78 proc.) pracowników IT korzysta z narzędzi do zdalnego dostępu i monitorowania infrastruktury, w tym 38 proc. uważa, że ich rola jest duża. Twierdzą tak zwłaszcza ankietowani z firm, które nie korzystają z kolokacji (42 proc.).

—-

Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 110 firm. Respondentami byli pracownicy działów IT w przedsiębiorstwach w Polsce, zatrudniających ponad 50 pracowników, posiadający wiedzę na temat przechowywania danych w firmie.