Nakaz zapłaty z weksla dawnego Karenu wydał sąd gospodarczy w Warszawie. Sąd ostrzegł CCE o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na rzecz Komputronika.

Clean & Carbon Energy zapewnił, że nakaz jest nieprawomocny i został zaskarżony. Zarząd firmy ponownie zarzucił Komputronikowi, że użył weksla niezgodnie z zawartymi umowami. Poinformował także, że złożył doniesienie do organów ścigania w związku z „uzasadnionym podejrzeniem” popełnienia „szeregu przestępstw” przez członków zarządu Komputronika.