Poprawa cyberprzestrzeństwa, ochrona infrastruktury przetwarzania danych i cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to cele, w które wpisuje się konkurs KPO IPCEI CIS. Został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Inwestycji C3.1.1 (Cyberbezpieczeństwo – CyberPL) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Budżet na realizację działania wynosi niemal 445 mln zł.

O granty mogą starać się przedsiębiorstwa i jednostki B&R. W konkursie zostaną wyłonione projekty badawczo-rozwojowe, obejmujące wdrożenie rozwiązań chmurowych i przetwarzania brzegowego, które wpisują się w założenia IPCEI ((Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services) i według postawionych wymagań cechują się wysokim poziomem innowacyjności i pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Konkurs jest skierowany do następujących podmiotów:

– partnerów bezpośrednich (Direct Partners), planujących realizację ważnych projektów w ramach tzw. wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), którzy uzyskali notyfikację KE, dopuszczającą udzielenie pomocy

– partnerów pośrednich (Indirect Partners), czyli przedsiębiorstwa i organizacje badawcze, których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

W naborze dla partnerów bezpośrednich budżet wynosi 170 mln zł. Z tej kwoty organizacje te mogą uzyskać wsparcie na działalność B+R+I (badawczą, rozwojową i innowacyjną) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Nabór wniosków trwa od 15 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Partnerzy pośredni mogą liczyć na granty wielkości w sumie 275 mln zł na badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i przedwdrożeniowe, realizowane przez organizację badawczą lub firmę. Nabór wniosków rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 22 marca 2024 r.

Według NCBR ocena wniosków potrwa najwyżej 60 dni od zakończenia naboru.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBR.