Epidemia koronawirusa destabilizuje sektor MŚP – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”. Połowa (49,3 proc.) przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, ale jedna czwarta (24,6 proc.) odbiera ją pozytywnie.

Im większa firma – tym mniejsze problem: 55 proc. mikrofirm twierdzi, że ich sytuacja finansowa jako zła. W małych przedsiębiorstwach taką opinię wyraziło 46 proc., zaś w średnich podmiotach – 37,8 proc. Wynika to z ich większego zaplecza finansowego.

Ponad połowa badanych (54,6 proc.) przewiduje, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy ich sytuacja finansowa pogorszy się. Tylko 13,7 proc. spodziewa się poprawy. Aż 79 proc. uważa, że w najbliższych 3 miesiącach ich przychody mogą zmaleć. Z tego 45,4 proc. sądzi, że spadek ten będzie sięgał nawet połowy dotychczasowych przychodów. Ci, którzy liczą, że ich przychody wzrosną, zwykle nie zakładają poprawy większej niż o 25 proc. dotychczasowych zarobków.

 

 

37 proc. zawiesiło działalność

Znakomita większość (89 proc.) ankietowanych MŚP przyznaje, że koronawirus wpływa na produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług w ich firmach. Prawie 60 proc. twierdzi, że przez epidemię musiało ograniczyć działalność, a 37 proc. częściowo lub całkowicie ją zawiesili, mimo że ponad połowa nie miała problemów z uzyskaniem materiałów do produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług. Drugie tyle jednak obawia się takich problemów w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
 
 

Biznes przenosi się do sieci

Epidemia przyspieszyła automatyzację i cyfryzację przedsiębiorstw: 46 proc. ankietowanych firm przyznało, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność online. Z tego połowa już się na to zdecydowała lub zrobi to w najbliższych trzech miesiącach.

 

Zamrożone inwestycje, rozwój systemów online

Ponad 3/4 badanych (77,6 proc.) w najbliższych 3 miesiącach nie zamierza przeznaczać żadnych środków na inwestycje. Myśli o nich tylko 12,3 proc. przedsiębiorstw, z których większość, bo 40 proc., to firmy średnie, a niecałe 7 proc. to mikrofirmy.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje, chcą przede wszystkim kupić nowy sprzęt i maszyny (54,5 proc.). Niemal 1/3 będzie rozwijać systemy IT, tj. strony internetowe, aplikacje, sklepy on-line.
 
 

Bez masowych zwolnień

Na razie koronawirus nie wpłynął istotnie na poziom bezrobocia w polskiej gospodarce i jest szansa, że tak pozostanie, bo 60,5 proc. przedsiębiorstw nie zamierza redukować zatrudnienia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Takie posunięcie planuje 25,8 proc. firm.

Niektórych pandemia zmobilizowała nawet do zwiększenia etatów – 8,2 proc. chce przyjąć nowych pracowników, z czego 65,5 proc. rozbuduje załogi aż o 1/4. Wskazują na to głównie średnie firmy.

 

 


 

 

Rządowa pomoc: za mała, skomplikowane procedury

Aż 77,9 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z rządowego pakietu pomocy, najbardziej zainteresowane są mikrofirmy (86,2 proc.).  

Największym zainteresowaniem cieszą się ulgi i zwolnienia z ZUS. Ponad połowa planuje skorzystać z dofinansowania zatrudnienia. Pożyczkami i kredytami na preferencyjnych warunkach zainteresowanych jest blisko 40 proc. 

Rządowe propozycje w większości nie spełniają oczekiwań przedsiębiorców. Ponad 3/4 ocenia, że wsparcie jest niewystarczające. Twierdzą tak zwłaszcza małe firmy (79,7 proc.). Blisko 40 proc. ankietowanych uważa, że dopłaty do wynagrodzeń i postojowego powinny być wyższe.

Problemem dla przedsiębiorców są też zbyt skomplikowane procedury, które trzeba spełnić, żeby uzyskać pomoc. Ich uproszczenia oczekuje co piąta firma. Przedsiębiorcy dobrze przyjęliby również umorzenie części podatków (16,1 proc.) oraz składek ZUS (15 proc.).

 

Główne wnioski z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

 

  • 49,3% badanych przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, a 54,6% spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

 

  • Przedsiębiorcy prognozują, że z powodu epidemii ich przychody w ciągu najbliższych trzech miesięcy raczej zmaleją (79%) niż wzrosną (2%).

 

  • 60% firm przyznaje, że przez epidemię już musiało ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.

 

  • 58% firm nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług.

 

  • 77,6% firm nie planuje w najbliższych trzech miesiącach żadnych inwestycji. Ci, którzy planują, zainwestują środki w zakup nowego sprzętu (54,5%).

 

  • 46% firm deklaruje, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność on-line. Z tego połowa już się na nią przestawiła lub zrobi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

 

  • 60,5% przedsiębiorstw nie rozważa redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a 8,2% przedsiębiorstw planuje przyjęcie nowych pracowników.

 

  • 86,2% mikrofirm zamierza skorzystać z pomocy rządowej. Jednocześnie ponad 3/4 firm ocenia, że oferowane wsparcie jest niewystarczające.

 

Ogólnopolskie badanie „KoronaBilans MŚP”, zostało przeprowadzone przez IMAS International pod koniec kwietnia 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 357 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.