Z listy beneficjentów konkursu „Szybka Ścieżka – innowacje cyfrowe” skreślono więcej niż 5 firm, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości uniemożliwiające przyznanie finansowania. Otóż negatywnie zweryfikowano kolejnych 12 podmiotów.

Taki jest wynik ponownej weryfikacji oceny 25 projektów, dokonanej – jak podaje NCBR – przez zewnętrznych ekspertów branżowych. Zatem 13 firm z tej grupy dostało zielone światło do uzyskania grantów. O takich wynikach poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z kontrolą doraźną.

Nie będzie 55 mln zł dla Postquant

„Sita” weryfikacji przez specjalistów z branży nie przeszła m.in. gdańska spółka Postquant, której NCBR przyznał wcześniej ocenę rekomendującą do finansowania w wysokości blisko 55 mln zł, przy wartości projektu ponad 72 mln zł. Stwierdzono „brak spełnienia warunków w konkursie”.

Projekt dotyczył rozwiązania IoT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu. Był to jeden z projektów, które wzbudziły wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenie konkursu (spółkę założył niespełna 30-latek na 10 dni przed końcem przyjmowania wniosków).

Z kolei wśród 5 projektów, które wcześniej negatywnie zweryfikowano, był ten z najwyższą w konkursie kwotą dofinansowania 123 mln zł (dla Chime Networks).

Jak podało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ostateczne wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

– w przypadku 98 projektów nie stwierdzono nieprawidłowości. Dalsze procedury związane z zawarciem umów i finansowaniem są przeprowadzane przez NCBR;
– w 17 projektach stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiają finansowanie z funduszy europejskich;
– w stosunku do 2 projektów nie sformułowano zaleceń, ze względu na rezygnacje złożone przez wnioskodawców, jeszcze przed kontrolą.

Dla przypomnienia na liście beneficjentów ogłoszonej na początku br. było 117 firm, które rekomendowano łącznie do 801 mln zł finansowania.

Niezależnie od kontroli ministerstwa, sprawę konkursu z zawiadomienia NCBR bada prokuratura, kontrolę rozpoczęły też CBA i NIK.

Zaktualizowana lista rankingowa konkursu 1/1.1.1/2022 „Szybka ścieżka – innowacje cyfrowe”