Łączna wartość eksportu usług z branży ICT wzrosła z 13,4 mld zł w 2015 r. do 16,6 mld zł – według GUS, czyli o niemal jedną czwartą.

Na taki stan rzeczy wpływa ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne, zwłaszcza w sektorze MŚP. Według nowego badania „Leasing Index” blisko co piąta polska firma z tego segmentu prowadziła działalność za granicą, zaś 20 proc. ankietowanych rozważa podbój zagranicznych rynków w tym roku.

GUS największy wzrost wartości eksportu usług ICT polskich spółek odnotował w USA, gdzie wzrósł on z 1,68 mld zł do 2,22 mld zł, a więc o ponad 35 proc.

„Analiza danych GUS pokazuje, że jest to dobry czas dla polskich firm na rozpoczęcie ekspansji na rynek USA. Dowodzą tego sukcesy polskich start upów, jak również dużych przedsiębiorstw” – komentuje  Rafał Kuśmider, CEO dhosting.pl.

Eksport polskich usług ICT rósł również w państwach zachodniej Europy: w Wielkiej Brytanii – o 24,5 proc., w Niemczech – o 22,3 proc., a w Szwajcarii – niemal o 26 proc. 

Każde z tych państw w analizowanym okresie zapłaciło co najmniej o 300 mln zł więcej za usługi oferowane przez polskie przedsiębiorstwa ICT, zaś USA w 2015 r. przeznaczyło na zakup polskich rozwiązań prawie 600 mln zł więcej niż w 2014 r.

Blisko 25-procentowy wzrost zainteresowania polskimi usługami teleinformatycznymi dotyczy także Holandii, a 26-procentowy – Irlandii. W Danii osiągnął on prawie 50 proc., jednak przychody, jakie generują polskie usługi w tym kraju, są stosunkowo niewielkie – z 219 mln zł wzrosły do 325 mln zł. W przypadku Francji i Szwecji wzrosty były minimalne.

Brytyjski Forbes ocenia, iż Polska w bliskiej przyszłości ma bardzo duże szanse stać się europejskim technologicznym hubem za sprawą start upów. 

„Start upy technologiczne mają w Polsce sprzyjające warunki do rozwoju, szczególnie jeśli kierują swoją ofertę za granicę, gdzie zapotrzebowanie jest większe z powodu dojrzałości biznesowej przedsiębiorstw i ich wyższej świadomości informatycznej” – twierdzi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies. 

Zgodnie z publikacją Startup Poland Raport 2016 co czwarty start up pytany o główny kierunek ekspansji zagranicznej wskazywał na USA. Dla porównania Wielka Brytania była kierunkiem nr 1 dla 14 proc. respondentów, a Niemcy – dla 9 proc.