Według badania co dziesiąty szpital ocenia stan swoich przygotowań jako bardzo zły, a 20 proc. placówek twierdzi, że ma trudności z pozyskaniem środków na ten cel. Zdecydowana większość jednak zapowiada, że zdąży przed terminem, czyli 1 sierpnia 2017 r.

– Przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną wymaga wprowadzenia licznych zmian w infrastrukturze informatycznej placówek ochrony zdrowia – mówi Mariusz Rzepka z Fortinetu, który przeprowadził badanie wśród szpitali.

1 sierpnia 2014 r., czyli pierwotnie wyznaczony termin wdrożenia systemów informatycznych umożliwiających cyfryzację wszystkich danych, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wydłużenie okresu przejściowego do końca lipca 2017 r. Projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia jest w trakcie konsultacji. Możliwe, że zostanie przyjęty jeszcze w tym kwartale.

Prawie połowa (46 proc.) ankietowanych przez Fortinet pracowników placówek medycznych stwierdziła, że na przygotowanie ich szpitala do wdrożenia tzw. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wystarczy rok. Możliwe trudności z dotrzymaniem terminu zadeklarowało 12 proc. badanych (wskazali, że potrzebują ponad trzech lat).

– Najsprawniej z przygotowaniami radzą sobie szpitale prywatne, kliniczne i wojewódzkie – mówi Mariusz Rzepka.

Co piąty szpital ma trudność w pozyskiwaniu środków finansowych na przygotowanie do wdrożenia e-dokumentacji. Mniej więcej tyle samo zapewnia, że budżet już posiada. Problemem jest też kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych. Tylko 17 proc. szpitali ocenia, że dotychczasowe systemy są na tyle dobre, by odeprzeć większość ataków hakerów.

– Informatycy narzekają na brak należytych środków i brak pewności co do poziomu zabezpieczeń obecnie funkcjonujących systemów. Zwracają uwagę na konieczność dodatkowej ochrony w infrastrukturze informatycznej – mówi Rzepka.

Szpitale chcą również zadbać o szkolenia dla personelu. Taki zamiar deklaruje blisko 60 proc. z nich.

Badanie zostało przeprowadzone w IV kw. 2013 r. przez Fortinet wśród działów IT polskich placówek medycznych. Na pytania ankieterów odpowiadali pracownicy wyższego szczebla administracji odpowiedzialni za wdrażanie systemów IT ze 100 szpitali publicznych i prywatnych.