Prawie połowa (45 proc.) MŚP ocenia, że jest dobrze lub bardzo dobrze przygotowana na ewentualną drugą falę zachorowań na koronawirusa. Co piąta firma (22 proc.) mówi, że jest przygotowana źle lub bardzo źle. Zatem optymistów jest dwa razy więcej – według badania Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Polscy przedsiębiorcy już nie raz udowodnili, że są w stanie sprostać trudnościom, jakie sprawia im otoczenie rynkowe, wysoka międzynarodowa konkurencja, czy przeszkody prawne i podatkowe. Ich wysoka motywacja oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych od lat stanowią o sile polskiej przedsiębiorczości” – komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Wielu nie myśli, co będzie dalej

Stosunkowo dużo, bo około 1/3 badanych przedsiębiorców, nie miało zdania, czy są dobrze czy źle przygotowani na nowy atak Covid-19

„Optymistyczna hipoteza pozwala wnioskować, że brak zdania wynika z braku zależności pomiędzy kondycją prowadzonego biznesu, a sytuacją epidemiczną” – uważa Piotr Palutkiewicz, zastępca dyrektora departamentu prawa i legislacji ZPP. – „Mniej pozytywna interpretacja skłania jednak do twierdzenia, że co trzecia polska firma, po prostu nie myśli o tym co może się stać jesienią. Prowadzi biznes z dnia na dzień.”

Najwięcej osób przekonanych o dobrym przygotowaniu firmy jest wśród przedstawicieli przedsiębiorstw o najkrótszym stażu na rynku, choć jednocześnie najmniejszy odsetek deklarujących złe przygotowanie jest wśród firm będących na rynku 6-10 lat. Badanie nie wykazało istotnych różnic w postawach w zależności od wielkości firmy, regionu, ani sektora.

„Najważniejsze, by nauczeni dotychczasowym doświadczeniem nie dopuścić, by sytuacja epidemiczna miała ostatecznie bezpośredni wpływ na polskie firmy. Lockdown gospodarki nie może być brany pod uwagę jako narzędzie walki z epidemią” – twierdzi Cezary Kaźmierczak.

Jak wynika z niedawnego badania ZPP, mimo że nastroje dopisują polskim MŚP, w czasie pandemii zmniejszyła się skłonność do inwestycji. Nie planuje ich 68 proc. przedsiębiorstw. Największy spadek widoczny jest w małych firmach (10 – 49 pracowników).

Z kolei według sierpniowej edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji, choć ta grupa w tym badaniu jednak zmniejsza się.

Niemal co czwarty przedsiębiorca zamierza rozwijać systemy IT, tworzyć aplikacje i strony internetowe oraz sklepy online – według deklaracji pytanych.