Organizacje branżowe ICT połączyły siły, aby w skoordynowany sposób prowadzić działania na rzecz Ukrainy. Celem jest zwiększenie zakresu i skuteczności wsparcia.

Jak zapewniono, wspólny projekt „Polskie IT dla Ukrainy” powstał z myślą o długofalowej pomocy. Będzie rozwijany i dostosowywany do bieżącej sytuacji. Zakres działania obejmuje zaangażowanie firm zrzeszonych w organizacjach.  

Dzięki współpracy z Fundacją Ukraina na bieżąco identyfikujemy i realizujemy potrzeby medyczne czy sprzętowe zgłaszane do nas z frontu. Równolegle skupiamy się na kwestiach legislacyjnych, edukacyjnych oraz walce z fake newsami, angażując do pomocy firmy zrzeszone w naszych organizacjach oraz podmioty zewnętrze specjalizujące się w danej dziedzinie. Jesteśmy też w kontakcie z IT Ukraine Association zarówno w kwestiach pomocy humanitarnej, jak i ściśle powiązanych z branżą” – wyjaśnia Bartosz Majewski, prezes SoDA.

Organizatorami projektu „Polskie IT dla Ukrainy” są: Software Development Association Poland (SoDA) – inicjator projektu, Fundacja Digital Poland, Fundacja Tech to The Rescue, ITCorner, Just Join IT, Klaster CyberMadeInPoland, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Zbiórka dla Ukrainy

W ramach projektu trwa zbiórka charytatywna Polski Tech i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge na rzecz Fundacji Ukraina. Do tej pory udało się zamówić i dostarczyć na tereny objęte wojną środki medyczne i sprzęt taktyczny za ponad 620 tys. zł.

Dzięki dużym kwotom ze zbiórki możliwa jest realizacja większych zamówień w korzystniejszych cenach i krótszym czasie – zapewnia Mateusz Romanow, CEO Kyotu Technology & 25wat i koordynator akcji Polskie IT dla Ukrainy.

„Koordynujemy działania w obszarach komunikacji z Ukrainą, wolontariuszy, działu zakupów i transportu” – wyjaśnia CEO.  

Co robi „Polskie IT dla Ukrainy”

Prowadzone są też działania na rzecz uchodźców. Tworzone są aplikacje i inne rozwiązania software’owe ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej. Rozwijane i zabezpieczane przed cyberatakami są także już istniejące rozwiązania.

Firmy IT współpracują już z 30 organizacjami pozarządowymi. Wśród realizowanych projektów znajdują się te łączące uchodźców z osobami oferującymi transport i/lub nocleg; pomocne w koordynacji pracy na granicy i na dworcach; wspierające logistykę, np. bezpieczny transport pacjentów z Ukrainy do Polski, ułatwiające fundraising.

W dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie call center, do którego kierowani byliby migranci.  

PC i inny sprzęt dla uchodźców

Toczą się rozmowy z dostawcami sprzętu IT na temat możliwości przekazania go dla uchodźców. Udało się już zakupić i przekazać komputery, urządzenia drukujące MFP i osprzęt do montażu infrastruktury IT (stojaki, routery, kable).

Będzie webinar o specustawie

Duży nacisk położono na wsparcie prawne związane z zatrudnieniem i legalizacją pobytu w Polsce.

SoDA, ITCorner i  Klaster  ICT Pomorze Zachodnie w pismach do odpowiednich ministerstw odnieśli się do przygotowywanej specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i zaproponowali konkretne zmiany w przepisach. Zadeklarowali chęć udziału w grupie roboczej, która mogłaby wspomniane zapisy wdrażać.

Znaczna część postulatów została uwzględniona. SoDA zapowiedziała przygotowanie otwartego webinaru poświęconego specustawie.

Na froncie walki z dezinformacją

W ramach projektu „Polskie IT dla Ukrainy” trwa również walka z dezinformacją w sieci. W najbliższych dniach utworzona zostanie grupa ekspercka z udziałem podmiotów specjalizujących się w tzw. fact-checkingu. Jej zadaniem będzie koordynacja działań, które w sposób zautomatyzowany pomogą wyeliminować nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie i zwiększyć świadomość internautów w zakresie weryfikacji treści.

Informacje na temat projektu i możliwości jego wsparcia dostępne są na stronie www.polskieit.pl oraz pod adresem e-mail: ukraina@sodapl.com.