Na koniec marca w Krajowym Rejestrze Długów było notowanych ponad 290 tys. firm z długiem na łączną kwotę 10,35 mld zł. Od początku roku przeterminowane wierzytelności przedsiębiorstw wzrosły o 5,5 proc., mimo chwilowego spadku na koniec stycznia do poziomu 9,8 mld zł. W marcu masa długów powiększyła się o ponad 163 mln zł. Według 63 proc. MŚP ankietowanych przez IMAS International dla KRD po wybuchu epidemii znacznie zwiększyły się problemy z płaceniem przez kontrahentów. Nieco ponad jedna czwarta – 27 proc. respondentów – wstrzymuje terminowe regulowanie należności, bo woli zatrzymać pieniądze w firmie na cięższe czasy.

Jak wynika z badania, w dobie koronawirusa przedsiębiorcy nie zwlekają już jednak z odzyskiwaniem należności od kontrahentów. Rośnie popularność windykacji online –  na koniec marca, a więc uwzględniając ponad 2 tygodnie epidemii, odnotowano 21,4 proc. wzrost liczby spraw zleconych online w porównaniu ze styczniem tego roku. Ich wartość była większa o 36,5 proc. Średnia wartość zlecenia w styczniu to 17,5 tys. zł, a w marcu 19,8 tys. zł – według Kaczmarski Inkasso.