Jak wynika z badania Polski Rynek Open Source 2018, przeprowadzonego przez Linux Polska w ramach konferencji Open Source Day 2018, przedsiębiorstwa w zakresie otwartego oprogramowania najczęściej korzystają z systemów operacyjnych (25 proc.). Na drugim miejscu są otwarte bazy danych (19,4 proc).

– Rozwiązania open source są coraz częściej wykorzystywane jako komponenty służące do rozwoju istniejącego już oprogramowania i tworzenia autorskich rozwiązań IT – komentuje Tomasz Dziedzic, Chief Technology Officer, Linux Polska.

 

 

 

Przeszło co szósty ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze automatyzacji (14,9 proc.), czyli rozwiązań, które np. pomagają w utrzymaniu kontroli nad wdrożeniami w środowiskach centrów danych oraz z tzw. kontenerów (14,6 proc.), ułatwiających proces budowania i wdrażania nowego kodu.

Elastyczność przede wszystkim

Uczestnicy badania uznali, że największą zaletą otwartego oprogramowania jest jego elastyczność, czyli możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji. Prawie tyle samo głosów zyskał brak uzależnienia od pojedynczego dostawcy. Te dwie cechy zostały wymienione w sumie przez blisko 52 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach uplasowały się: efektywność kosztowa (blisko 21 proc.) oraz wysoka jakość i bezpieczeństwo rozwiązań (w obu przypadkach – przeszło 13 proc.).

 

 

 

– Efektywność kosztowa w przypadku stosowania otwartego oprogramowania nie bierze się wyłącznie z jego niższej ceny, ale z elastyczności – twierdzi Dariusz Świąder, prezes Linux Polska.

Klientów trzeba przekonywać

Chociaż 99 proc. badanych utrzymuje, że reprezentowana przez nich firma korzysta na co dzień
z open source, to jednak ankietowani zwrócili uwagę na potrzebę większej edukacji w zakresie stosowania tej technologii. W rezultacie przyczyniłoby się to ich zdaniem do dalszego upowszechniania się rozwiązań otwartych w polskich firmach.

Otóż 6 na 10 badanych uważa, że ten cel można to osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości na temat open source wśród osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Nieco mniej wskazało na poszerzanie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych związanych z korzystaniem z otwartego oprogramowania (prawie 36 proc.).

Badanie  przeprowadzono 23 maja m.in. wśród specjalistów, inżynierów, menedżerów i osób zarządzających projektami IT, reprezentujących branżę teleinformatyczną, finansową, FMCG oraz  sektor publiczny.