Według badania Deloitte Digital 36 proc. firm ma sprecyzowany plan operacyjny cyfrowej transformacji. Jeszcze mniej – 29 proc. – jest gotowych, by go wdrożyć i nadzorować realizację. Tym niemniej z badania wynika, że firmy zdają sobie sprawę z potrzeby cyfrowej transformacji i będą się do niej przygotowywać. Większość kadry zarządzającej (60 proc.) ma świadomość, że trzeba opracować strategię cyfrowej transformacji. Ponad połowa pytanych uważa, że technologie cyfrowe poprawiają efektywność działania organizacji (58 proc. odpowiedzi).

Uczestnicy badania byli również pytani o to, czy w cyfrowej transformacji widzą szansę czy raczej zagrożenie dla swojej organizacji. Odpowiedzi rozłożyły się niemal równomiernie, ale przeważała obawa. Była ona szczególnie widoczna wśród osób na stanowiskach decyzyjnych.

„Aż 95 proc. przedstawicieli polskich firm zgadza się ze stwierdzeniem, że rewolucja cyfrowa wpłynie na wyniki ich organizacji. Częściej jednak postrzegają ten wpływ jako ryzyko niż jako możliwy do wykorzystania potencjał” – tłumaczy Stefan Nowak, dyrektor w Deloitte Digital.

Jeśli chodzi o korzyści, to dla ankietowanych liczą się głównie te finansowe. Na ten aspekt uwagę zwróciło blisko 40 proc. pytanych. Natomiast mniej ważną kwestią jest budowanie pogłębionych relacji z klientami, które mogą zapewnić firmie sukces i przychody w długiej perspektywie. Wagę tego czynnika podkreślała niespełna jedna czwarta badanych.

Jak deklaruje większość respondentów, proces transformacji planowany jest na okres od jednego do trzech lat. O transformacji cyfrowej rozmawia się przede wszystkim w ramach kadry zarządzającej – 59 proc. respondentów uważa, że nie jest w tym temacie należycie poinformowanym lub, że komunikacja w tym zakresie trafia tylko do nielicznych osób w firmie. Jednocześnie 90 proc. badanych wyraziło opinię, że właściwa polityka komunikacyjna jest kluczowa dla powodzenia procesu digitalizacji. 

Zdaniem ekspertów Deloitte Digital, polskie firmy muszą zrozumieć, że transformacja cyfrowa przestała być sposobem na utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a stała się czynnikiem decydującym czy dane przedsiębiorstwo utrzyma się na rynku. 

W badaniu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli polskich firm różnych branż i wielkości.