Według badania “State of the Application Delivery (SOAD)” przeprowadzonego przez F5 Networks aplikacje stają się coraz ważniejsze dla klientów biznesowych w celu zapewnienia wydajności, bezpieczeństwa i dostępności.

“W całej Polsce obserwujemy znaczącą zmianę w sposobie prowadzenia biznesów i ich planowaniu. Aplikacje oraz dostarczanie aplikacji jako usługi stają się kluczową częścią biznesowego DNA” – infomuje Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager w F5 Networks. – “Usługi aplikacyjne pozostaną łącznikiem, który pozwoli dostawcom IT sprostać najistotniejszym wymaganiom klientów biznesowych. Wydajność, bezpieczeństwo i dostępność usług zapewniają wydajność pracowników, prowadzą do większego zaangażowania klientów, a co za tym idzie – wzrostu przychodów”.

W raporcie czytamy, że 48 proc, firm w Polsce codziennie używa ponad 200 aplikacji (średnia w regionie EMEA wynosi 44 proc,).

Liczby te wzrosną wraz z rozwojem technologii mobilnych, których rozwój ujęło w swoich budżetach IT w 2016 r. 33 proc. respondentów.

“Inwestycje w aplikacje mobilne sugerują, że osoby decyzyjne w pełni zaakceptowały trend BYOD. Jest jasne, że wolno działające, nieresponsywne i niezabezpieczone aplikacje mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność firmy i zyski. Dlatego ważne jest, by klient miał plan uwzględniający ochronę danych, ich dostępności i sposobów korzystania z nich.” – wyjaśnia szef F5.

Więcej aplikacji w chmurze
Chmura prywatna (45 proc, wskazań) oraz aplikacje mobilne (43 proc,) są postrzegane jako najważniejsze trendy w ciągu najbliższych 2-5 lat.

Otóż 65 proc. pytanych firm przewiduje, że do końca 2016 r. do 50 proc. aplikacji będzie znajdowało się w chmurze – oznacza to, że coraz więcej firm decyduje się na rozdzielenie infrastruktur fizycznej i chmurowej.

Ponadto 39 proc. rozwiązań związanych z produktywnością i współpracą (np. e-maile) oraz 20 proc. rozwiązań służących udostępnianiu narzędzi znajduje się już w chmurze lub znajdzie się w niej w 2016 r.

W sumie 25 proc. przebadanych organizacji posiada strategię “cloud first” – w której często oceniają bazujące na chmurze rozwiązania IT zanim podejmą decyzję o nowej inwestycji. Trend ten jest prawdopodobnie napędzany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których korzystanie z rozwiązań hybrydowych jest ścieżką do oszczędności i wyższej elastyczności.

Według badania polskie firmy wskazują brak analiz  (27 proc.) jako największą barierę związaną z wykorzystaniem chmury hybrydowej – 21 proc. firm nie zaobserwowało żadnych wyzwań.

 

Bezpieczeństwo będzie napędzać wydatki na aplikacje

Badanie wskazuje, że 52 proc, firm nie jest pewnych, czy są w stanie odeprzeć atak na aplikacje.

Badanie pokazuje, że 31 proc. polskich firm planuje w ciągu najbliższych dwóch lat przekazać ochronę przed atakami DDoS podmiotom zewnętrznym. Odzwierciedla to rosnące zagrożenie tego typu atakami.

Szyfrowanie danych w spoczynku (76 proc.) oraz szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym (49 proc,) zostały określone jako najważniejszy czynnik wykorzystania usług chmurowych, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę niezawodnych rozwiązań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

Jednocześnie, użytkownicy końcowi – w większym stopniu niż centra danych – są postrzegani jako słabe ogniwo zabezpieczeń – 24 proc. przedsiębiorców twierdzi, że brak zrozumienia sytuacji przez pracowników będzie największym wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem w 2016 r., podczas gdy 19 proc, wskazuje na rosnące wyrafinowanie ataków.
 
W odpowiedzi na te wyzwania, firewalle sieciowe (84 peroc,) oraz technologia antywirusowa (86 proc,) są najczęściej wdrażanymi usługami ochrony aplikacji. Ochrona przed DDoS (52 proc,) jest na zaskakująco niskim poziomie.

Okazuje się natomiast, że Polska znajduje się w awangardzie jeśli chodzi o wdrażanie protokołu SSL (technologii szyfrującej dane pomiędzy serwerem a klientem).

Częściowo z uwagi na świadomość ataków takich jak POODLE i Heartbleed, 31 proc. firm w Polsce wdrożyło strategię “SSL everywhere”. Dalsze 25 proc. polskich firm planuje wdrożenie tej strategii w 2016 r.